0896 630 068
Đang online : 49   Tổng truy cập : 4742369
Tìm sản phẩm
Từ khóa
Tìm trong
Giá từ (USD)
Đến giá (USD)
  
Sản phẩm TOSHIBA đạt tiêu chuẩn Bộ Công Thương
Thông tư 30/2011/TT-BCT
Quản lý hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho

Mã sp: SWQLTK
Nhãn hiệu: Tvintec
Giá bán: Call
Bình chọn:
(Rating:4 - View 1045)
Chia sẻ :
 • Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.
 • Bộ phận Kế hoạch – Vật tư –Quản lý kho hàng, Bộ phận Kế toán, Ban Lãnh đạo.
 • Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu xuất công cụ dụng cụ bằng máy tính.
 • Trên phiếu xử lý thông tin nhiều kho, vật tư, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn- Kg, Thùng-Hộp, Két-Chai ...).
 • Quản lý xuất/nhập vật tư theo bộ (mỗi bộ được định nghĩa bởi nhiều vật tư chi tiết).
 • Phân bổ chi phí vận chuyển và chi phí khác (cho phí hải quan, chi phí bốc dỡ,…) cho chi tiết vật tư, lô hàng. kho hàng hoặc phiếu nhập cụ thể.
 • Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho.
 • Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn trong kho.
 • Theo dõi vật tư, hàng hóa tồn kho theo từng phiếu nhập hoặc lô hàng nhập.
 • Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất …).
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời  dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa  ra kế hoạch hàng mua.
 • Tính giá vốn tự động theo phương pháp:

+ Giá đích danh,

+ Giá bình quân gia quyền,

+ Giá bình quân thời điểm,

+ Giá nhập trước xuất trước.

 • Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.
 • In áo cáo: Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa, bảng kê xuất khuyến mãi, Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho, Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn, Báo cáo tồn kho theo hạn mức, Báo cáo vật tư chậm luân chuyển, Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu cầu vật tư

Phần mềm quản lý Spa

Giá bán: Call

Quản lý mua hàng

Giá bán: Call

Lansweeper

Giá bán: Call

VMware vFabric

Giá bán: Call

VMware vCenter Server

Giá bán: Call

Intuit QuickBooks Pro 2012

Giá bán: Call

Autodesk AutoCAD LT 2012

Giá bán: Call

MapPoint 2011

Giá bán: Call

Nhân sự - Tiền lương

Giá bán: Call

Khuyến Mãi Hot