0896 630 068
Đang online : 49   Tổng truy cập : 4764380
Tìm sản phẩm
Từ khóa
Tìm trong
Giá từ (USD)
Đến giá (USD)
  




Sản phẩm TOSHIBA đạt tiêu chuẩn Bộ Công Thương
Thông tư 30/2011/TT-BCT












Trang chủ Kho vận Quản lý kho

Quản lý kho

Các chức năng cơ bản của phần mềm :

Hệ thống

* Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.

* Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.

* Thiết lập số dư đầu kỳ

* Thiết lập mật khẩu...

* .....

 
Danh mục

* Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối…

* Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán…

* Quản lý thông tin khách hàng.

* Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận..

* ...

 
Nghiệp vụ

* Quản lý xuất, nhập, tồn kho

* Nghiệp vụ chuyển kho

* Nghiệp vụ lắp ráp

* Nhật ký hàng hóa

* ...

Báo cáo

* Báo cáo Tổng hợp số lượng nhập xuất tồn.

* Cảnh báo tồn kho quá hạn, tồn theo sản phẩm, yêu cầu đặt hàng...

* Báo cáo tổng hợp tồn kho.

* Dự báo tồn kho theo từng nhóm mặt hàng, theo hàng hoá…

* Báo cáo sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá…

* Báo cáo thẻ kho..

* ...

Các giải pháp khác





Khuyến Mãi Hot