0896 630 068
Đang online : 11   Tổng truy cập : 5401231
Tìm sản phẩm
Từ khóa
Tìm trong
Giá từ (USD)
Đến giá (USD)
  
Sản phẩm TOSHIBA đạt tiêu chuẩn Bộ Công Thương
Thông tư 30/2011/TT-BCT
Trang chủ Các dịch vụ Quản lý Sauna, Massage

Quản lý Sauna, Massage

Bộ phận Sauna Massage là nơi kinh doanh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch vụ về xông hơi, mát xa,… Khách sử dụng dịch vụ tại bộ phận Massage có thể là khách lẻ, khách đoàn, khách ở tại khách sạn. Theo đó các dịch vụ khách sử dụng sẽ được thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán cùng tiền phòng và hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin về bộ phận lễ tân.

Các tính năng của bộ phận Sauna Massage bao gồm:

-       Đặt vé trước

 • Họ tên người đặt
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Email
 • Số lượng người (nam, nữ)
 • Thời gian sử dụng (ngày, giờ dự kiến vào)
 • Giá cả (nếu có)
 • Phòng (Massage)
 • Check in

-       Bán vé lẻ

 • Ngày tháng
 • Phòng (Massage)
 • Nhân viên phục vụ
 • Giá
 • Số người
 • Giờ vào
 • Giờ ra

-       Bán Thẻ( Khách đoàn, khách lẻ)

 • Ngày tháng
 • Nhập mã thẻ
 • Phòng
 • Tên nhân viên phục vụ
 • Giá
 • Số người
 • Giờ vào
 • Giờ ra

-       Quản lý tiền Tips

 • Ngày tháng
 • Phòng
 • Nhân viên
 • Số tiền

-       Quản lý Minibar và các dịch vụ khác có kinh doanh trong khu vực:

 • Phân loại hàng hóa
 • Đơn vị hàng hóa
 • Danh mục hàng hóa
 • Bán hàng

-       Quản lý thẻ

-       Báo cáo Doanh thu (Quản lý doanh thu khách lẻ, khách thẻ)

-       Khi thanh toán, nếu khách ở phòng thì cho phép Chuyển doanh thu sang tiền phòng nếu cần

-       Báo cáo doanh thu chi tiết theo:

 • Loại doanh thu: Massage, Mini Bar, Tips, khác),
 • Loại tiền thu được: Tiền mặt: VND, Ngoại tệ- Thẻ:Chi tiết từng loại thẻ, Guest Leadger, - City Leadger)

Lập các báo cáo theo đúng yêu cầu của bộ phận.

Các giải pháp khác

Khuyến Mãi Hot